PRECOR

       
   
背部伸展器 313 - Low Back

产品描述:


背部伸展器 313 - Low Back

只需简单调整棘齿后部衬垫和两个位置的脚踏板即可确保大多数用户舒适和适应。在平稳停止运动臂向后运动的衬垫时, ASP (可调起始位置)允许改变起始位置。

产品参数:

重量: 560 磅 ( 255 公斤 );             

高度: 53 英寸 ( 135 厘米 );

宽度: 35 英寸 ( 89 厘米 );              

长度: 51 英寸 ( 130 厘米 );

配重块:标准 280 磅 ( 127 公斤 );

标准配置:可调节起点;

可选部件: 配重保护罩;附加重量;橡胶软垫

 

 

   
北京瑞龙北方体育用品有限公司 版权所有© 2011  京ICP备05001256号
地址:北京海淀区中关村南大街31号神舟大厦711室 健身器材 跑步机 电话:010-68118808、68118809  E_mail:beijing@ruilong.com.cn